klaster14.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Nový liturgický prostor v klášterním kostele

akt056Propojení minulosti a budoucnosti ve Slaném

V neděli 17. listopadu 2013 v 10:30 hodin vysvětí kardinál Dominik Duka OP nový oltář a požehná úpravě celého liturgického prostoru v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném. Dovrší tak základní etapu obnovy klášterního kostela, na které pracují bratři karmelitáni spolu s architekty Norbertem Schmidtem a Helenou Kohlovou od podzimu 2010.

 

Obnova vlastního liturgického prostoru v exponovaném historickém prostředí gotického kostela přestavěného v baroku slavným Giovannim Domenikem Orsim s jedinečnou stavbou Casy Sancty uprostřed dispozice prošla nebývale složitým procesem diskuse příslušných odborníků – teologů, památkářů, architektů a umělců. Výsledný tvar si klade za cíl sjednotit přednosti dané architektury a potřeby současného dynamického společenství mladých řeholníků a rodin s velkým počtem malých dětí. Klášter ve Slaném se během posledních dvaceti let navíc vyprofiloval jako vyhledávané místo pro individuální i skupinové rekolekce přitahující lidi všech generací nejen z pražské arcidiecéze.

Nečekaně složitý prostor nově vrcholí v nezvyklém oltáři z červeného corianu a lehkém pulpitu, citlivým a zároveň sebevědomým uchopením původního smyslu historické podstaty bývalého františkánského kláštera. Jako výmluvný šperk umocňuje vyznění prostoru nový procesní kříž z průzračného masivního skla, který navrhl přední český umělec Václav Cigler společně s architektem Michalem Motyčkou. Péče o zahojení jizev na hlavním barokním oltáři, které tu zanechalo vandalství komunistického režimu, se ujal známý český malíř Patrik Hábl.

Během slavnostní liturgie mimo jiné posílí domácí hudební scholu i atypické provedení litanií v podání skladatele Slavomíra Hořínky. Nutno dodat, že celá rehabilitace liturgického prostoru by se nemohla uskutečnit bez zkušeností s působením současného umění a architektury v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora v Praze, které iniciuje spolu s otcem Tomášem Halíkem Centrum teologie a umění při KTF UK.

Komentovaná prohlídka a neformální setkání s architekty a umělci, kteří se obnovy liturgického prostoru účastnili, se uskuteční po drobném občerstvení v 14:00 hodin v kostele.

kontakt pro média:
P. Pavel Pola OCD
tel.: 733 755 914
mail: polapa(a)post.cz

Na obrázku je výřez ze slavného obrazu Vzkříšení Mistra Třeboňského oltáře, který se stal jedním z inspiračních zdrojů pro návrh nového centra liturgického prostoru.

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100