Společenství dospělých a dětí

Přinášíme přehled různých společenství scházejících se v našem klášteře, ke kterým je možné se připojit:

Skauti Evropy (křesťanská skautská organizace): Schůzky probíhají každou středu od 15:30 (dívky) a od 16:00 (chlapci) v klášteře. Noví zájemci jsou vítáni! Více informací poskytne br. Jaroslav Šulák (tel. 721 016 399). Web organizace: http://www.skauti-evropy.cz/

Oáza: Duchovní formace především pro náctileté. Více informací na https://oaza.info/novyweb/ nebo u duchovního správce.

Společenství žen: Schází se obvykle 1x měsíčně ke společné modlitbě a sdílení. V případě zájmu kontaktujte paní Jitku Novákovou (tel. 607 000 064).

Společenství chlapů: inspirované františkánem Richardem Rohrem schází se obvykle poslední úterý v měsíci od 20:00 v klášteře. V případě zájmu kontaktujte o. Jaroslava Suroviaka (tel. 731 604 555).

Společenství hnutí Cursillo: prohloubení víry dospělých. Více informací u o. Jaroslava Suroviaka. Web hnutí Cursillo v ČR: https://www.cursillo.cz/