Setkání pražského arcibiskupa Jana Graubnera s kněžími a farními radami kladenského vikariátu

V úterý 6. prosince se na půdě kláštera uskutečnilo setkání pražského arcibiskupa, mons. Jana Graubnera, s kněžími a zástupci všech farností našeho vikariátu. Pro pana arcibiskupa, který se postupně seznamuje se svou novou diecézí, to byla vůbec první cesta do této oblasti.

Na začátku setkání pan vikář, P. Jaroslav Kučera, krátce představil historii i současnost vikariátu. Poté každý s kněží přiblížil aktuální stav své farnosti. 39 historických farností bylo postupně sloučeno v současných 6 (Kladno – město, Kladno – Rozdělov, Slaný, Smečno, Unhošť a Zlonice). Na závěr sám pan arcibiskup připomněl shromážděným význam farnosti jako společenství věřící, přidal řadu podnětů z vlastní pastorační zkušenosti a – cituji jeho slov – „pohrozil, že se za rok vrátí“. To proto, aby každá z farností měla dostatek času uvažovat nad možnostmi svého rozvoje a mohla se napříště se svými zkušenostmi podělit i s ostatními.

Vše bylo zakončeno přátelským setkáním a pohoštěním v refektáři kláštera.

Děkujeme všem zúčastněným a především panu arcibiskupovi za návštěvu a pevně věříme, že splní svou „hrozbu“ a nejpozději příští rok nás opět navštíví.

Autor fotografií: Vladimír Přibyl