Provinční kapitula 2023

Koncem letošního dubna se po třech letech opět sešli zvolení zástupci bratří ze všech klášterů naší janovské provincie, aby spolu diskutovali o uplynulém období nebo také o výzvách, před kterými se jako bosí karmelitáni nacházíme.

Tato takzvaná provinční kapitula proběhla v italském klášteře v Bocca di Magra od 17. do 28. dubna. S tímto setkáním byla spojena volba představených celé provincie, kteří pak také mohou provést změny ve složení jednotlivých komunit. Novým představeným celé provincie byl zvolen otec Federico Trinchero, který posledních 14 let prožil jako misionář ve Středoafrické republice. Věnoval se například mladým karmelitánům, kteří se připravují na budoucí službu v církvi a zastával též funkci zástupce provinciála.

K některým změnám došlo i v našich komunitách. Novým zástupcem provinciála pro Českou republiku byl jmenován otec Saverio Gavotto, jenž bude členem komunity u Pražského Jezulátka. V této funkci tak střídá otce Petra Glogara, ten však nadále zůstává převorem pražského kláštera. Z Prahy pak po 21 letech odchází otec Anastasio Roggero a vrací se do italského Arenzana.

Novým převorem slánského kláštera se stal bratr Jan Andil, který byl současně jmenován magistrem studentů. Administrátorem farnosti zůstává i nadále otec Jan Poříz a rektorem klášterního kostela otec Jaroslav Suroviak. Slánskou komunitu po mnoha letech opouští otec David Peroutka, aby posílil karmelitánskou přítomnost v našem hradčanském domě. Naopak novou posilou pro zdejší komunitu je postulant Marek.

o. Federico Trinchero od Vzkříšení, nový provinciál
Federico s Anastasiem při návštěvě slánské komunity
Loučení s o. Anastasiem
o. Saverio Gavotto, provinční delegát