Svatováclavská pouť do Ovčár 2023

Ve čtvrtek 28. 9. se uskuteční již tradiční pouť do kostela sv. Václava v Ovčárech. Po mši svaté pak bude následovat program v klášteře. Program viz níže: