Liturgicka roucha povesena

Duchovní doprovázení

Nabízíme možnost individuálních aktivit jako jsou:

Bratři jsou k dispozici všem lidem, kteří přicházejí a o tuto službu požádají. Kontaktovat nás můžete mj. i pomocí kontaktního formuláře.

Duchovní činnost rozšířenou o rodinnou terapii, psychologické konzultace, koučink a psychosomatickou poradnu nabízí náš klášter Fortna v Praze.


Pastorace ve Farnosti Slaný

Náš klášter má rovněž na starosti pastoraci ve slánské farnosti. Informace k životu farního společenství, k udílení svátostí a svátostin a k pastoraci naleznete na webu farnosti.

Kontakt

P. ThLic. Jan Poříz OCD

administrátor farnosti

Hlaváčkovo náměstí 221
274 01 Slaný

Tel. +420 723 792 507
Email: jan.poriz@gmail.com