Aktuality

Biblické hodiny

Zájemce o studium Bible a modlitbu inspirovanou biblickými texty zveme na biblické hodiny, které budou probíhat vždy 3. úterý v měsíci (sledujte aktuální rozpis bohoslužeb) od 18.45 na faře při kostele sv. Gotharda.

Společenství dospělých a dětí

Přinášíme přehled různých společenství scházejících se v našem klášteře, ke kterým je možné se připojit:

K poslechu – Karmelitánské pondělky

Nabízíme k poslechu promluvu jednoho z bosých karmelitánů na téma Jana od Kříže. Karmelitánské pondělky ve velikonoční době pro vás připravili Jan Poříz, Jan Andil a David Peroutka z našeho kláštera a Pavel Pola z kláštera Pražského Jezulátka.

Týden mnichem

Nabídka pro mladé muže, které zajímá, jaké to je žít v 21. století v klášteře… Komunita bosých karmelitánů ve Slaném nabízí mladým mužům prožít jeden týden řeholního života se vším všudy. Účastníci se zapojí do každodenního života komunity a mohou s řeholníky sdílet chórovou i vnitřní modlitbu, práci, odpočinek i studium. termín: pro rok 2023 […]

Abrahámova vůle k oběti (22,1-18)

Vraťme se nejprve v čase k prvnímu, „povolávajícímu“ Božímu pokynu Abramovi: „Vyjdi ze své země, ze svého rodiště, z domu svého otce“ (Gn 12,1). Tehdy se budoucí patriarcha musel doslova vytrhnout a vykořenit z náboženské kultury, v níž vyrostl – a tou ovšem bylo mnohobožství. Příběhem o Abrahamově povolání je naznačen milník lidských duchovních dějin: […]

Ó noci, tys mě vedla

Španělský světec Jan od Kříže (1542–1591), duchovní otec Řádu bosých karmelitánů, nabízí ve svých dílech velmi bohatý a ucelený výklad mystického života. Jeho nejproslulejším pojmem je nicméně sousloví „temná noc“, jež se vztahuje k těžkým etapám na cestě víry. Tento termín se stal v současnosti takřka obecným majetkem, používají jej příležitostně teologové i laici, psychologové […]